På söndag, 17/2 är sista anmälningsdag till Skutskärs MS SM-deltävling i Isbana. (deltävling 2)
Efter söndag kommer arrangören att ta ut en efteranmälningsavgift á 300kr.
Efteranmälan håller öppet t.om. 20/2 (onsdag). Efter onsdag stänger anmälan helt.