Östhammars mk ställer in sin isbanetävling pga. brist på snö.