9st skrivelser har skickats in till ismötet. Se dessa i PDF-format nedan här genom att klicka på länkarna.

Solo-förare (open, SM och oldboys) kan lämna sin röst till Daniel Jansson, tel 070-345 30 70

MCS-förare lämnar sina åsikter till Robin Storäng, tel. 070-717 97 56

Förarrepresentanterna kommer på mötet den 6e april att rösta som majoriteten utav ni förare vill.
Arrangörer kommer att rösta utefter va de som arrangörer tycker i varje fråga.

Skrivelse 1. Valfria startnummer. Startnummer ska ej vara knutna till specifik klass.

Skrivelse 2. Tillåta “långdubb” (9mm utstick) i bakdäcken för Solo-klasser

Skrivelse 3. Utöka tävlingens maxlängd. Från 3 timmar till 4 timmar

Skrivelse 4. Regeländring angående träningar. Träning ska vara i minst 4 varv.

Skrivelse 5. Förslag på ny soloklass. Solo Skruvdubb. En klass för kold kutters etc.

Skrivelse 6. Förslag att solo klass 1 ska ha en cup som sträcker sig över alla tävlingar.

Skrivelse 7. Byte utav dubbtyp i MCS. MCS ska köra med finndubb.

Skrivelse 8. Tillåta valfri dubbtyp i MCS med begränsning på maxlängd.

Skrivelse 9. Förslag på regeländring kring antalet mc som besiktas in. I dagsläget måste föraren välja mc 1h före start. Förslag på att förare får byta mc närsomhelst under tävlingens gång.