Nedan finns protokoll från ismötet 2019. Bilagor/skrivelser finns i tidigare inlägg på nyhetssidan.